17.05.2021 Tarihli Meclis Gündemi

   Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden, 17.05.2021 Pazartesi günü saat 18:30'da covid-19 korona virüs salgını için alınacak tedbirlere uyularak aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Halk Evi toplantı salonunda toplanacaktır.

        Bilgi ve gereğini arz ederim.
        

1-Açılış ve yoklama.

2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı.

3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-2020 Mali Yılı Kesin Hesap hakkındaki Başkanlık yazısı.
5-Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmelik Taslağı hakkındaki Başkanlık yazısı.
6-Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmelik Taslağı hakkındaki Başkanlık yazısı.
7-Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmelik Taslağı hakkındaki Başkanlık yazısı.
8-İlçemiz Başağaç Mahallesi 1422 ada 1 parsel İmar Planı Değişikliği İtirazı hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyon Raporu.
9-Büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin bilgilendirilmesi için araştırma yapılması hakkındaki Hayvancılık ve Tarım Komisyon Raporu.
10-Esnaflarımıza Pandemi döneminde Belediyemizin hangi katkıları sağladığı hakkındaki Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyon Raporu.
11-İlçemizde bulunan Demirciler Sokağının mimari estetik durumunun araştırılması hakkındaki Mimari ve Estetik Komisyon Raporu.
12-Belediyemizin yapmış olduğu sosyal yardımların neler olduğunun araştırılması hakkındaki Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyon Raporu.
13-İlçemizde bulunan gençlerimizin spora yönlendirilmesi için çalışmalar yapılması hakkındaki Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu.
14-İlçemizde bulunan jeotermal alanların durumuna ilişkin araştırma yapılması hakkındaki Jeotermal Komisyon Raporu.