MÜDÜRLÜKLER

BELEDİYEMİZ

ZEYFİL KILIÇARSLAN

Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü

FİKRİ BAŞAL

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

MEHMET SAKARYA

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

VEDAT IŞIK

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

NAZLI ÖZTÜRK

Hukuk İşler Müdürlüğü

UĞUR YAMAN

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

ZAFER POYRAZ

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

ALPER BAŞAL

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

MUSTAFA AÇIKGÖZ

Yazı İşleri Müdürlüğü

SELDA YÜCEL

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

ERCÜMENT BUNARCIOĞLU

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İBRAHİM GÜRBÜZ

Etüt ve Projeler Müdürlüğü

FEHMİ YURDAKUL

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

MURAT YAŞAR ÖCEL

Zabıta Müdürlüğü

NEVİN GÖKKAYA

Mali Hizmetler Müdürlüğü

MURAT ÇİFTÇİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

HAKAN ÖZMEN

Temizlik İşleri Müdürlüğü

İBRAHİM DEMİRARSLAN

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

MURAT YAŞAR ÖCEL

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

HAKAN ÖZMEN

Fen İşleri Müdürlüğü