Kozalan Mahallesi 99027 nolu Parselasyon Planı

Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Kozalan Mahallesi, 113 ada 74, 81, 419, 420, 421, 422 ve 423 nolu parseller İmar Kanununun 18.maddesine ve 3290 Sayılı Yasanın Ek:1.maddesine göre 99027 parselasyon numarası ile parselasyon işleminin yapılmasının uygun olduğu, 09.10.2023 tarih ve 183 sayılı Belediye Encümen Kararı ve 21.12.2023 tarih ve 2413 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Encümen kararı ile onaylanmış, 19/01/2024 tarihinden itibaren 1( bir)  ay süreli askı ve ilana alınmıştır.