Ayvaşık Mahallesi, 1574 ada 1 parsel imar planı değişikliği

Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Ayvaşık Mahallesi, 1574 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Beypazarı Belediye Meclisinin 04.02.2023 gün ve 2023/48 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2023 gün ve 1409 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

13.11.2023 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süreli askı ve ilana alınmıştır.