Başağaç Mahallesi 114/48 Parsel UİP Değişikliği Askı İlanı Hk

İlçemiz Başağaç Mahallesi, 114 ada 48 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Beypazarı Belediye Meclisinin 07.04.2023 gün ve 91 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2023 gün ve 1410 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. 

07.12.2023 tarihinden itibaren 1( bir)  ay süreli askı ve ilana alınmıştır.