01.12.2023 tarihli Meclis Kararları

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden, 01.12.2023 Cuma günü saat 17:00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

        Bilgi ve gereğini rica ederim.

1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-2023 Mali Yılı Ek Bütçe hakkındaki Başkanlık yazısı.
5-Ödenek aktarma hakkındaki Başkanlık yazısı.
6-Alt yapı tesis açım ruhsatları (kazı ruhsatları) için Kamu, Kurum ve Kuruluş ve özel şirketler ile protokol yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
7-Belediyemize ait gayrimenkullerin uzun süre kiralanması hakkındaki Başkanlık yazısı.
8-İlçemiz Gazipaşa Mahallesi 155097 ada 1 parselde bulunan 4.621,15 m2 arsanın satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
9-İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 610 ada 45 parselde bulunan 27,00 m2’lik arsanın satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
10-İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 605 ada 11 parsel A Blok 28 numaralı dükkanın tahsis talebi hakkındaki Başkanlık yazısı.
11-İlçemiz Beytepe Mahallesi 1436 ada 32 parseldeki 103,00 m2 Belediyemiz hissesinin hissedarlara satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
12-İlçemiz Hacıkara Mahallesi 1022 ada 19 parseldeki 329,00 m2 Belediyemiz hissesinin hissedarlara satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
13-İlçemiz Başağaç Mahallesi 1926 ada 2 parseldeki 217,00 m2 Belediyemiz hissesinin hissedarlara satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
14-İlçemizin tarihi ve turistik sokaklarında çevre temizliği ile ilgili belediyemizin çalışmaları hakkındaki Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonu müşterek raporu.
15-2024 Mali Yılı Ücret Tarifeleri hakkındaki Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu raporu.