01.02.2024 tarihli Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden, 01.02.2024 Perşembe günü saat 17:00'da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.


Bilgi ve gereğini rica ederim.


1.Açılış ve yoklama.

2.Bir önceki meclis toplantı tutanağı.

3.Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.

4.İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 440 ada 105 parsel ve çevresi ile Gazipaşa Mahallesi 155101 ada 6 parsel İmar Planı Değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.

5.Polatlı Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin doğalgaz bölge regülatörü yeri talebi hakkındaki Başkanlık yazısı.

6. Belediyemizin 2023 yılı içerisinde yaptığı sosyal yardım çalışmalarının araştırılması hakkındaki Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonu ile Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonunun müşterek raporu.

7. İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 605 ada 11 parsel a blok 28 numaralı dükkânın tahsis talebi hakkındaki Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu raporu.