01.11.2023 tarihli Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden, 01.11.2023 Çarşamba günü saat 17:00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

        Bilgi ve gereğini rica ederim.

1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-2024 Mali Yılı Ücret Tarifeleri hakkındaki Başkanlık yazısı.
5-Beypazarı Belediyesi olarak kurulacak olan Beypazarı Organize Sanayi Bölgesinde kurucu üye olarak yer alması, OSB müteşebbis heyetinde katılım payı oranının, asil ve yedek üyelerin belirlenmesi, temsil yetkilerinin verilmesi ve asil üye katılım payının ödenmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
6-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Beytepe Mahallesi 357 ada 4 parsel üzerinde bulunan Ahmet Levent ÖZTOP Sokak No:10/1-2 açık adresli 2 numaralı bağımsız bölümün, Türkiye Kızılay Derneği Beypazarı İlçe Temsilciliğine tahsis talebi hakkındaki Başkanlık yazısı.
7-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Beytepe Mahallesi 2098 ada 13 parsel üzerinde bulunan Dr. İsmet Bilgiç İş Merkezi 68 numaralı bağımsız bölümün, Beypazarı İlçe Müftülüğüne tahsis talebi hakkındaki Başkanlık yazısı.