02.10.2023 tarihli Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden, 02.10.2023 Pazartesi günü saat 18:00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

        Bilgi ve gereğini rica ederim.

1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-2024 Mali Yılı Bütçe Tasarısı hakkındaki Başkanlık yazısı.
5-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 155024 ada 1 parsel ve 155050 ada 1 parsel UİP değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.
6-2023 Mali Yılı zemin tahrip ücreti bedelinin (Stabilize Yol) güncellenmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
7-Mezbahane ve hayvan pazarı yolu yapımı için yetki talebi hakkındaki Başkanlık yazısı.
8-Beypazarı Yatılı Hafızlık Kız Kuran Kursu binasının iç tefrişatının Belediyemizce karşılanması talebi hakkındaki Başkanlık yazısı.
9-İlçemiz Tacettin Mahallesi 2899 parsel 3.394,56 m2 hali arazinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesine göre satın alınması hakkındaki Başkanlık yazısı.
10-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 155012 ada 5 parseldeki 91,92 m2 Belediye hissesinin hissedarlara satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
11-İlçemiz Başağaç Mahallesi 1933 ada 1 parseldeki 131,00 m2 Belediyemiz hissesinin hissedarlara satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
12-Cumhuriyet Bayramı kapsamında etkinlik düzenlenmesi hakkındaki Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu.
13-Öğrencilere yönelik yardımlar hakkındaki Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonu raporu.
14-6360 sayılı yasa kapsamında köyden mahalleye dönüşen yerlerde, imar planı bulunmayan alanlarda imar çapı ve yol kotu ücreti hakkındaki Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu raporu.