Ayvaşık Mahallesi, 831 ada 2 parselin İmar Planı Değişikliği

Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Ayvaşık Mahallesi,  831 ada 2 parselin güneyindeki park alanında 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Beypazarı Belediye Meclisinin 07.07.2023 gün ve 134 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2023 gün ve 1232 sayılı kararı ile tadilen onaylanmış, 

04.10.2023 tarihinden itibaren 1( bir)  ay süreli askı ve ilana alınmıştır.