Hukuk İşler Müdürlüğü

HACI MUHSİN ÖZDEMİR

Hukuk İşleri Müdürlüğü, Beypazarı Belediye Başkanlığı kamu tüzel kişiliğinin tüm sorunlarına

yürürlükteki Anayasa, Yasalar, Tüzükler ve Yönetmeliklere göre ve Belediye Başkanı tarafından verilen

vekaletname sınırları içinde çözümler getirmekle görevli ve yetkilidir. Müdürlüğümüz Hukuk İşleri

Müdürü ve Avukat vasıtasıyla aşağıdaki başlıklar altında gösterilen faaliyetleri yerine getirmektedir.

- Belediye tüzel kişiliğini temsil etmek,

- Belediye tarafından veya Belediye aleyhine açılan davalarla icra takiplerini idarenin vekili olarak gerekli savunmaları yapmak, dava açmak, işlemleri yürütmek, duruşmalara girmek ve davaları sonuçlandırmak,

- Belediye Müdürlükleri ile dışarıdan dava ve icra dosyaları ile ilgili ya da dosya haricinde gelen tüm evrakın kayıt ve havale işlemlerini yürütmek,

- Başkanlık Makamı, Belediye Müdürlükleri ile Belediye'ye bağlı müesseselerin tereddüte düştükleri hukuki konular hakkında yazılı veya sözlü mütalaada bulunmak,

- Encümen toplantılarına katılmak.