Temizlik İşleri Müdürlüğü

FİKRİ BAŞAL

Müdürlüğümüz 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14 maddesi gereğince ve diğer mevzuatın öngördüğü hükümlerine göre yasa ve yönetmeliklerde gösterilen şekil ve süre içerisinde belediye mücavir alan sınırları içerisinde katı atık toplama hizmeti sağlanan bölgelerde kentsel katı atıkların toplanması ve nakliyesine ilişkin çalışmaları yapmak ve bu çalışmaların aksamadan yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür.

Müdürlüğümüz; İlçemizde üretilen ve inorganik atık maddelerin, kalıntıların, toz ve çamurların çevreye zarar vermeden toplanıp taşınması, sokak, cadde, bulvar, meydan, mahalle, pazar yerleri gibi alanların temizlenmesini sağlamakla görevlidir.

Müdürlüğümüz görev ve sorumluluk alanları içerisinde; hizmet içi eğitimlerle çalışan personelin iş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması iş gücümüzü artırılması sağlayarak, halkımızın temizlik ve çevre kirliliği konularında aydınlatılması için çeşitli görsel ve yazılı basından yararlanılarak duyurular, ilanlar yapılması, çeşitli panel, söyleşi ve benzeri oturumlar düzenlemek ve tüm bunları gerçekleştirirken müspet bilimlerin ve  mühendisliğin ana ilkelerinden ayrılmadan çalışmak.