176 - İLÇENİN KURTULUŞ MAHALLESİ 1708 ADA 4 PARSELİN SATIŞI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 1708 ada 4 parselin, imar planında konut parseli olarak ayrılan taşınmazın kat karşılığı inşaat yapımı yöntemi ile veya doğrudan satışının yapılması yönündeki teklif oylanarak oy çokluğu ile kabul edildi.