167 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ HK.

22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ekinde yer alan II sayılı Belediyemiz norm kadro cetvelinde boş bulunan kadro karşılığında bünyemizde çalıştırılacak Orman Endüstri Mühendisi için ücretin, her türlü ödemeler dahil net  olarak belirlenmesi ve 02.01.2020 tarih ve 130 sayılı tabloya dahil edilmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.