161 - İLÇEMİZDE FAALİYET GÖSTEREN İÇKİLİ VE MÜZİKLİ İŞLETMELER HK.

“İlçemizde faaliyet gösteren gazino, içkili ve müzikli işletmelerin çalışma şartlarına riayet etmedikleri yönünde vatandaşımızdan şikayetlerin geldiği ve bu konuyla ilgili Mecliste temsil edilen üç siyasi parti olan Milliyetçi Hareket Partisi, Ak Parti ve İyi Parti Grubunun da katıldığı müşterek bir tavsiye kararı alınmasında yarar olacağı, bundan sonra bu işyerlerinin ruhsat şartlarına uyup uymadıklarının, mevzuat çerçevesinde çalışıp çalışmadıklarının ve çalışma saatleri ile alakalı şartlarına uyup uymadıklarının kurumsal yetkiler çerçevesinde denetlenerek gereğinin yapılması” yönündeki bir karar alınması ve kararın gereği için ilgili kurumlara tavsiye niteliğinde yazılı bildirimde bulunulması teklifi, katılımcı üyelerin tamamının oylarıyla ve oybirliğiyle kabul edildi.