156 - 2020 ÜCRET TARİFELERİNE EK YAPILMASI HK.

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.01.2020 tarih ve 676 sayılı Başkanlık yazısında geçen “İmar Planı bulunmayan Tarım Arazilerinde yapılan İfraz-Tevhid İşlemleri-Yıkım Ruhsatı-Cins Değişiklik İşlemi” için alınacak bedelin tespiti için konunun Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.