155 - ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN HİBE ALINAN 06 BHZ 01 PLAKALI YOL SÜPÜRME ARACININ "KAMU HİZMETİNE TAHSİSLİ" OLDUĞUNA DAİR KARAR ALINMASI HK.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin son paragrafında “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez” hükmü gereği Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyemize hibe edilen NMOKKXTP6KKT98285 şasi numaralı 2019 model 06BHZ01 plakalı ford marka Yol Süpürme Aracının “Kamu Hizmetine Tahsisli” olması yönündeki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.