107 - İLÇEMİZ YENİ YAPILACAK OLAN SİTELERE ÇÖP KONTEYNERİ KOYMA ZORUNLULUĞU HK.

İlçemizde site şeklinde yapılacak ticaret ve konut projelerinin inşaat izni ve yapı kullanma ruhsatı başvuruları esnasında her site için yer altı çöp konteynerinin projeye eklenmesi ve yerinde yapılması halinde yapı kullanma izni verilmesi” yönündeki yazılı önerge geldiği şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.