217 - MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT GAYRİMENKULLERİN (TAŞINMAZLARIN) 2019 YILI İÇİNDE KİRALAMA SÜRESİ BİTEN VE YENİDEN KİRAYA VERİLMESİ DÜŞÜNÜLEN YERLERİN 10 YILA KADAR (10 YIL DAHİL) KİRAYA VERİLMESİ HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin (taşınmazların) 2019 yılı içinde kiralama süresi biten ve yeniden kiraya verilmesi düşünülen yerlerin 10 yıla kadar (10 yıl dahil) kiraya verilmesi şeklindeki teklif, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince oylanarak oy birliği ile kabul edildi.