174 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK.(KOMİSYONA HAVALE)

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliği konusunun incelenmek üzere Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havale edilmesi yönündeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.