171 - URUŞ MAHALLESİ 6507 NOLU PARSELİN SATIŞI HK.

İlçemizin Uruş Mahallesinde bulunan 6507 nolu 3881,00 m2'lik dört katlı betonarme  kamu binası vasıflı taşınmazın mahallin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile sosyal sorumluluk kapsamında " Engelli, Muhtaç ve Yaşlı Bakım Merkezi" olarak kullanılması şartı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre satışının yapılması  şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.