168 - HACIKARA MAHALLESİ 113 ADA 36 NOLU PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN BELEDİYEMİZE AİT DÜKKAN VASIFLI TAŞINMAZLAR İLE MÜLKİYETİ ŞAHISLARA AİT AYNI PARSEL ÜZERİNDEKİ ZEMİN KAT 26 VE 27 NOLU TAŞINMAZLARIN TAKASININ YAPILMASI HK.

Hacıkara Mahallesi 113 ada 36 nolu parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait Dükkan vasıflı taşınmazları ile  mülkiyeti şahıslara ait aynı parsel üzerindeki zemin kat  26 ve 27 nolu taşınmazların takasının yapılması için;

        Bağımsız Meclis Üyesi İskender BAŞER,MHP Meclis Üyesi Mehmet UYSAL, AK Parti Meclis Üyeleri Hüseyin DEMİREZEN ve Yüksel UYSAL’ dan oluşan özel komisyon marifetiyle bir çalışma yapılması ve sonrasında hazırlanılacak rapor sonucuna göre konunun bir sonraki Meclis toplantısında değerlendirilmesi yönündeki teklif oylanarak oy birliği ile karar verilmiştir.