133 - AYVAŞIK MAHALLESİ 1848 ADA 14 PARSEL İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HK.

Ayvaşık mahallesi 1848 ada 14 parsel imar planı değişikliği konusunun  daha detaylı incelenmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.