115 - KURTULUŞ MAHALLESİ 210 ADA 72 PARSELDE BULUNAN BELEDİYE İŞ HANINDAKİ BODRUM KATTA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMLER VE ZEMİN KATTA 36, 39 ,42 ,44 ,48 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,57 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75, 76, 79 ,80 ,81 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMLER İLE 1.KAT 83 VE 84 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMLER İLE BODRUM+ZEMİN KAT 45 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMDEKİ 46/289 HİSSENİN SATIŞI HK

İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 210 ada 72 Parselde bulunan Belediye İş Hanındaki bodrum katta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 nolu bağımsız bölümler ve zemin katta 36, 39 ,42 ,44 ,48 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,57 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75, 76, 79 ,80 ,81 nolu bağımsız bölümler ile 1.kat 83 ve 84 nolu bağımsız bölümler ile bodrum+zemin kat 45 nolu bağımsız bölümdeki 46/289 hissenin satılması yönündeki teklif 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi "Taşınmaz mal alımına, satımına,...........karar vermek." hükmü gereğince oylanarak oy çokluğu ile kabul edildi.