50 - EK BÜTÇE (KOMİSYONA HAVALE)

Ek bütçe ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.04.2018 tarihli başkanlık yazısına ilişkin konunun daha detaylı araştırılabilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.