41 - ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN MADDİ YARDIM TALEBİ HK.

Beypazarı İlçemizde ihtiyaç olan ve yapılması planlanan Aile Yaşam Merkezinin maliyeti yaklaşık olarak 16.000.000,00 TL (onaltımilyontürklirası) +KDV tutmaktadır. Bu maliyetin bir kısmını karşılamak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesinden 8.000.000,00 TL (sekizmilyontürklirası) maddi yardım talebinde bulunulması ve geri kalan kısmının Belediyemiz imkanları ile karşılanmak suretiyle yapılması şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.