38 - TRAFO YERİ TAHSİSİ. (KOMİSYON RAPORU) HK.

Trafo yeri tahsisi  ile ilgili  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu Komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.