34 - BAŞAĞAÇ MAHALLESİ 1428 ADA 5 PARSELDE KONUT ALANINA ÖZEL EĞİTİM TESİSİ YAPILMASI (KOMİSYONA HAVALE ) HK.

Başağaç Mahallesi 1428 ada 5 parselde konut alanına özel eğitim tesisi yapılması ile ilgili konunun daha detaylı araştırılabilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi şeklindeki  şifahi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.