27 - “KARAŞAR MAH. 306 ADA 12 PARSEL VE MÜŞTEMİLATIN (165,09 M2 AHŞAP KÖY ODASI) SATIŞI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait Karaşar Mahallesi 306 ada 12 parsel ve müştemilatın (165,09 m2 ahşap köy odası) satışı için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.