Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereğince 2011 Yılı Mart ayı toplantısını yapmak üzere Meclis ve Beledi..

2011-03-30

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereğince 2011 Yılı Mart ayı toplantısını yapmak üzere Meclis ve Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın Başkanlığında Üyelerin tamamının iştiraki ile 01.03.2011 Salı günü saat 15:00 de Belediye Başkan odasında toplandı

NO:

31-  GÜNDEM : İlçemizde bulunan yerel basının Meclis Toplantısını izlemek üzere toplantıya alınması ile ilgili Meclis ve Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın teklifi.

Meclis ve Belediye Başkanı M. Cengiz ÖZALP Meclis toplantısının basın mensupları tarafından izlenmesi için sözlü önerge verdi ve önerge oy birliği ile kabul edilerek İlçemizde bulunan yerel basın mensupları toplantıya alındı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Üyelerden M.Fikri KANIVAR söz alarak 14.02.2011 tarihli Belediye Meclis toplantısı ile ilgili konuşma yaparak hakkındaki yanlış anlaşılmaların düzeltilmesini söyledi.

MHP Grubu adına Üyelerden Hüseyin DOĞAN aşağıda belirtildiği şekilde soru önergesi verdi.

“14 Şubat 2011 tarihinde yapılan Belediyemizin olağanüstü meclis toplantısının gündeminde olmayıp da varmış gibi gösterilen ve meclis üyeleri ret oyu kullandı şeklinde söylenen konular yüzünden meclis üyelerimiz haksızca yargılanmıştır. Hem belediye başkanı hem de gerçek meclis gündemini okumayı bile düşünemeyen bazı basın mensupları tarafından meclis üyelerimiz kamuoyu karşısında suçlanmıştır. Şimdi size soruyorum; büyük şehirden gelecek hibe araçların kabulü maddesi gündemin neresinde, alt yapının değiştirilmesi ile ilgili madde gündemin neresinde, su ve kanalizasyon ile ilgili maddeler gündemin neresinde? Bu hususlardaki maddelerin gündemde olup olmadığının, eğer yoksa hangi sebeple meclis üyelerinin suçlandığının 5393 sayılı Belediye Kanununun 26. ve diğer ilgili maddeleri gereğince tarafıma bildirilmesini talep ederim."

                                                                                                                      Hüseyin DOĞAN
                                                                                                                         Meclis Üyesi

Üyelerin konuşma ve önergelerinden sonra Meclis ve Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP konuşma yaparak ilçemize gelecek yardımlar hakkında bilgi verdi.

32- GÜNDEM : Jeotermal Test ve Ölçüm çalışmalarının yapılması ile ilgili Meclis ve Belediye Başkanı M. Cengiz ÖZALP’ın teklifi.

Jeotermal Test ve Ölçüm çalışmalarının yapılması ile ilgili Meclis ve Belediye Başkanı M. Cengiz ÖZALP’ın 01.03.2011 tarihli teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesine göre gündeme alınarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

33-GÜNDEM : Belediyemize ait Vidanjör aracının Çevre Belediye ve Köylere hizmet götürülüp götürülmemesi ile ilgili Meclis ve Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın teklifi.

Belediyemize ait Vidanjör aracının Çevre Belediye ve Köylere hizmet götürülüp götürülmemesi ile ilgili Meclis ve Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın 25.02.2011 tarihli teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesine göre gündeme alınarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

34-GÜNDEM : Gündemin 1, 2, 5, 6. Maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna ve 3.ve 4.maddelerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi.

1- Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye personellerinin mesai ücretlerinin görüşülmesi.
2- Şehiriçi yolcu ücret tarifelerinin görüşülmesi.
3- Belediye Mücavir Alan sınırları içinde İlçenin Dibecik Köyü 1764 nolu parselin imar planı  değişikliği talebinin görüşülmesi.
4- Başkent Elektrik Beypazarı Şube Müdürlüğünün trafo yeri tahsis talebinin görüşülmesi.
5- Ankara Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği protokolü yapılması hususunun görüşülmesi.
6- Altyapı projelerinin tasdik yetkisinin İller Bankasından Beypazarı Belediyesine devri hususunun görüşülmesi.

Bu arada üyelerden Ali ÇELİK aşağıda belirtildiği şekilde soru önergesi verdi.
“Beypazarı Belediyemizin İller Bankasına olan borç durumunun ve borcunun nereden kaynaklandığını ve ödeme süresinin 5393 Sayılı Kanunun 26. ve diğer ilgili maddeleri gereğince tarafıma bildirilmesini talep ederim.”

                                                                                                                      Ali ÇELİK
                                                                                                                      Meclis 1.Başkan V.

Üyelerden Veysel AYIK aşağıda belirtildiği şekilde soru önergesi verdi.
“Beypazarı Belediyemizin, 1999 yılından bugüne kadar hiç icraya verilip verilmediği hususunda, verilmiş ise de alacak nedeni de belirtilerek tarafıma bilgi verilmesini talep ederim.” 
                                                                                                                      Veysel AYIK
                                                                                                                      Meclis Katibi

Üyelerden Hüseyin DOĞAN aşağıda belirtildiği şekilde soru önergesi verdi.
“Son günlerde basına yansıyan Ankara Büyükşehir Belediyesinden gelen ve İnözü Vadisinde kamyonlarda bekletildiği iddia edilen borularla ilgili:

1) Yapılan sondajlardan yeterli sonuç alınmış mıdır? Yani şehre gelmesi planlanan saniyede 200 Lt. su çıkarılmış mıdır?
2) Kaç kamyon boru gelmiştir? (Tarafımca İnözü gezilmiş ancak tek bir kamyon dahi görülmemiştir.)
3) Eğer borular geldiyse, neden Belediye Başkanınca teslim alınmamıştır? 5393 Sayılı Belediye Kanunu 38. Maddesinde Belediye Başkanının görev ve yetkileri açıkça belirtilmiştir.

MADDE 38- Belediye Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
l) Şartsız bağışları kabul etmek.                            
                                                             
Buna göre gelen iş makineleri, borular vs. hibeleri kabul yetkisi Belediye Başkanının şahsına verilmiştir. Belediye Encümeni ya da Belediye Meclisinin kabul ya da ret yetkisi yoktur, tek yetkili Belediye Başkanıdır. Bu durumda neden Belediye Başkanının almadığı, eğer gerçekten bu borular gelmiş ve alınmamışsa Belediye Meclisi üyeleriyle birlikte, görevi ihmalden dolayı Belediye Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı bildiririz.
Bu konuda 5393 Sayılı Kanunun 26. ve diğer ilgili maddeleri gereğince tarafıma bilgi verilmesini talep ederim.”
                                                                                                                     
                                                                                                                  Hüseyin DOĞAN
                                                                                                                      Meclis Üyesi

Üyelerden Ahmet YÜNSEL aşağıda belirtildiği şekilde soru önergesi verdi.
“Beypazarı Belediyemizin, kamuya olan borçlarının (vergi-sigorta vs.) yeni yayınlanan Torba Yasa nedeniyle ne kadarının silindiği-silineceği hususunda 5393 Sayılı Kanunun 26. ve diğer ilgili maddeleri gereğince tarafıma bilgi verilmesini talep ederim.”

                                                                                                                   Ahmet YÜNSEL
                                                                                                                      Meclis Üyesi

Üyelerden Emin BİLGİN aşağıda belirtildiği şekilde soru önergesi verdi.
“29 Mart 2009 seçimlerinden bugüne kadar Beypazarı Belediyemize aylık net gelen İller Bankası paylarının aylık dökümlerinin ve her ay işçilere ödenen net maaşın aylık dökümlerinin tarafıma çıkarılmasını, 5393 Sayılı Kanunun 26. ve diğer ilgili maddeleri gereğince talep ederim.”

                                                                                                                      Emin BİLGİN
                                                                                                                      Meclis Üyesi

Üyelerden Ahmet TAŞKIRAN aşağıda belirtildiği şekilde soru önergesi verdi.
“Beypazarı Belediyemize Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hibe ettiği araçların, tabutların ve kefen bezlerinin şartsız hibe işlemlerinin Belediye Başkanı tarafından yapılıp yapılmadığını, eğer bu işlem yapılmışsa Riyaset makamının bazı Belediye Meclis üyelerinin muhalefetiyle bu hibelerin ret edildiği konusunda neden yanlış bilgi verdiğinin tarafıma açıklanmasını, 5393 Sayılı Kanunun 26. ve diğer ilgili maddeleri gereğince tarafıma ayrıntılı bilgi verilmesini talep ederim.”
                       
                                                                                                                      Ahmet TAŞKIRAN
                                                                                                                      Meclis Üyesi

Üyelerden Emin BİLGİN aşağıda belirtildiği şekilde soru önergesi verdi.
“Beypazarı Belediyemizin, personel maaş ödemelerinde bugüne kadar hiç gecikme olmuş mudur? Ayrıca, gelen İller Bankası payı ve Belediye kaynakları maaş bedellerini karşılayamadığı için Belediye Başkanı, kendi kişisel parasından maaş ödemelerine katkıda bulunmuş mudur? bu konuda 5393 Sayılı Kanunun 26. ve diğer ilgili maddeleri gereğince tarafıma ayrıntılı bilgi verilmesini talep ederim.” 
                                                                                                                      Emin BİLGİN
                                                                                                                      Meclis Üyesi

Üyelerden Ahmet TAŞKIRAN-Kemal KARA aşağıda belirtildiği şekilde soru önergesi verdi.
“Beypazarı Belediyemize tahminen 2007 yılı Haziran Ayından sonra Belediyemizce alınan karara istinaden Ankara Büyükşehir Belediyesinden talep edilen 4500 ton sıcak asfaltın ne kadarının geldiğinin bildirilmesinin, ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından Belediyemize verilmesine karar verildiği halde verilmeyen ve eksik kalan tahminimce 2000 ton üzerindeki asfaltın karşılıklı alınan meclis kararlarına rağmen bugüne kadar neden istenmediğinin tarafıma bildirilmesini ve bakiye kısmın alınması için ne gibi bir çalışma yapılacağı hakkında, 5393 Sayılı Kanunun 26. ve diğer ilgili maddeleri gereğince tarafıma ayrıntılı bilgi verilmesini talep ederim.”


                                                                             Ahmet TAŞKIRAN          Kemal KARA 
                                                                                  Meclis Üyesi               Meclis Üyesi

Üyelerden Leyla YÜKSEL ÇEVİK aşağıda belirtildiği şekilde soru önergesi verdi.
“Beypazarı Belediyemizin, bu tarih itibarıyla her türlü harç-vergi-su dahil olmak üzere alacaklarının toplamı nedir, bu konuda 5393 Sayılı Kanunun 26. ve diğer ilgili maddeleri gereğince tarafıma bilgi verilmesini talep ederim.”

                                                                                                                      Leyla YÜKSEL ÇEVİK
                                                                                                                      Meclis Katibi

Üyelerden Kemal KARA aşağıda belirtildiği şekilde soru önergesi verdi.
“Beypazarı Belediyemiz, Gölbaşı ve Etimesgut Belediyelerinden herhangi bir faaliyeti için araç alınmış mıdır? Alındıysa hangi hizmetler için ve ne kadar süreyle alınmıştır, bu konuda 5393 Sayılı Kanunun 26. ve diğer ilgili maddeleri gereğince tarafıma bilgi verilmesini talep ederim." 
                                                                                                                      Kemal KARA 
                                                                                                                      Meclis Üyesi

Üyelerden Emin BİLGİN aşağıda belirtildiği şekilde soru önergesi verdi.
“Beypazarı Belediyemizin 01 Nisan 2009 tarihinden bugüne kadar faturası 29 Mart 2009 tarihinden önce kesilen borçlarından bugüne kadar ne kadarının ödendiğinin 5393 Sayılı Kanunun 26. ve diğer ilgili maddeleri gereğince tarafıma miktarlarıyla birlikte ayrıntılı olarak bildirilmesini talep ederim.”
                                                                                                                      Emin BİLGİN
                                                                                                                      Meclis Üyesi

Soru önergelerinin okunması esnasında ve sonrasında Meclis ve Belediye Başkanı konularla ilgili üyelere açıklamalar yaptı. 

Yapılan müzakereler sonucunda;

Gündemin 1, 2, 5, 6. Maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna ve 3.ve 4.maddelerinin İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Vaktin gecikmesi nedeniyle gündemdeki konuların 02.03.2011 Çarşamba günü saat 15:00 de Belediye Başkan odasında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi

×