Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Rüstempaşa Mahallesi 331 ada 28 parselde kurulu bulunan 57 nolu işyeri Açık Teklif Usulü ile hazırlanan ş..

2011-03-30

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Rüstempaşa Mahallesi 331 ada 28 parselde kurulu bulunan 57 nolu işyeri Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartnameler dahilinde Belediye İhale odasında Belediye Encümeni huzurunda 21.03.2011 Pazartesi günü saat 14:05 de kiraya verilmesine dair yapılan ihalesinde;

Akın GÜNDÜZHEV, Fatma AYIK, Dilek YÜCEL ve Gülcan KADAK katıldığı, başka da katılan olmadığı ve aylık 145,00.-TL ile en uygun teklifi Akın GÜNDÜZHEV verdiğinden, adı geçene kati ihalesinin yapılmasına

×