İlçenin Ayvaşık Mahallesi 402 ada 2 ve 13 nolu parseller, 107 ada 12, 15 ve 16 nolu parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddelesine v..

2011-03-10

İlçenin Ayvaşık Mahallesi 402 ada 2 ve 13 nolu parseller, 107 ada 12, 15 ve 16 nolu parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddelesine ve İmar Planına göre parselasyon işlemi Belediyemizde Harita Mühendisi bulunmadığından dolayı ANA-KENT Planlama Yapı Yat. Tek. Don. Tur. Enr. San. Tic. A.Ş.nin Harita Mühendisi Kerem YÜKSEL’e yaptırıldığını ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi, Arsa ve Arazi Düzenlemesi ile ilgili Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 13.maddesine ve 3290 Sayılı Yasanın EK-1.maddesine göre uygun olduğuna ve bu uygulama sırasında kapanan Kadastro yollarından Belediyemiz adına 6030 m2 lik kısmın tescil edilmesinin uygun olduğunu raporunda belirtmiştir.

 İlçenin Ayvaşık Mahallesi 402 ada 2 ve 13 nolu parseller, 107 ada 12, 15 ve 16 nolu parsellerde yapılan parselasyon işleminin ilgililere tebliği edilmek şartı ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi,  Arsa ve Arazi Düzenlemesi ile ilgili Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 13.maddesine ve 3290 Sayılı Yasanın EK-1.maddesine göre uygun olduğundan, bu uygulama sırasında kapanan Kadastro yollarından Belediyemiz adına 6030 m2 lik kısmın tescil edilmesinin uygun olduğuna.

×