Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Ve 21. Maddeleri gereğince 2011 Yılı Nisan ayı toplantısını yapmak üzere Meclis ve Beled..

2011-04-30

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Ve 21. Maddeleri gereğince 2011 Yılı Nisan ayı toplantısını yapmak üzere Meclis ve Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın Başkanlığında Üyelerin tamamının iştiraki ile 05.04.2011 Salı günü saat 15:00 de Belediye Başkan odasında toplandı. Belediye Meclisinin Mart ayı toplantısının kararları üyelere dağıtılarak incelettirilmiştir

NO:

44-  GÜNDEM :  İlçemizde bulunan yerel basının Meclis Toplantısını izlemek üzere toplantıya alınması ile ilgili Meclis Üyesi M.Fikri KANIVAR’ın teklifi.

Meclis Üyesi M.Fikri KANIVAR Meclis toplantısının basın mensupları tarafından izlenmesi için sözlü önerge verdi. Önergeye üyelerden M.Fikri KANIVAR ve Hüseyin DOĞAN olmak üzere 2 kabul oyu, diğer 14 üye  ret oyu vermiş olup, basın mensuplarının toplantıya alınmamasına oy çokluğu ile karar verildi.

Ayrıca, Meclis Üyesi M.Fikri KANIVAR aşağıda belirtildiği şekilde önerge verdi.

“Birkaç aydır kamuoyunun da merak ettiği ve tam olarak sağlıklı bilgiye ulaşamadığı son iki aylık süreçte Belediyemize hangi araçların hibe edildiğine dair yazılı bilgi verilmesini arz ederim.          
                                                                                                                               M.Fikri KANIVAR
                                                                                                                                  Meclis Üyesi

05.04.2011 tarihinde yapılacak olan Belediye Meclis toplantısı gündeminde aşağıda yazılan hususun görüşülmesini arz ve talep ederim.

“Beypazarı’mızın cadde ve sokaklarına isim verilmesi konusunun görüşülmesi” hususu ile ilgili olarak Yeşilağaç Mahallesi Bağözü Köyü yolu güzergahına “NECMETTİN ERBAKAN CADDESİ” verilmesini arz ederim.

                                                                                                                  M.Fikri KANIVAR
                                                                                                                      Meclis Üyesi

Bu önergelerden sonra Meclis Üyesi M.Fikri KANIVAR toplantıdan ayrıldı.
Meclis Üyesi M.Fikri KANIVAR’ın İlçemizin Yeşilağaç Mahallesi Bağözü Köyü yolu güzergahına “NECMETTİN ERBAKAN CADDESİ” verilmesi ile ilgili önergesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesine göre gündeme alınarak İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

45-  GÜNDEM : İlçenin Kurtuluş Mahallesi Namazgah Sok. İstiklal İlköğretim Okulu ile Terminal Taksi Durağı arasındaki kısmın trafiğe kapatılması ile ilgili Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın teklifi.

KARAR:
İlçenin Kurtuluş Mahallesi Namazgah Sok. İstiklal İlköğretim Okulu ile Terminal Taksi Durağı arasındaki ekli krokisinde gösterilen kısmın can güvenliği açısından trafiğe kapatılmasına.
Yapılan düzenlemenin 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediyelerin Yetki ve İmtiyazlarını belirten 15. Maddesinin (p) fıkrasına göre oy birliği ile karar verildi.


46- GÜNDEM : Belediye Başkanlığı 2010 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi.

KARAR:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereği 2010  mali yılı Belediye Başkanlığı faaliyet raporu okundu. Faaliyet raporu okunduktan sonra üyelerden söz alan olmadığından, oylamaya geçildi.
Yapılan oylamada 2010 yılı faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.

47-GÜNDEM : Meclis Başkanlık Divanı (Meclis 1.Başkan Vekilliği, Meclis 2.Başkan Vekilliği, Meclis Katiplikleri), İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Mimari Proje Uygunluk Denetim Komisyonu ve Encümen Üyeliklerinin seçilmesi hususunun görüşülmesi.

Seçimlerle ilgili olarak teşekkül edecek Oy Tasnif Komisyonuna Üyelerden Ahmet TAŞKIRAN ve Ali ÇELİK, üyelerden Hüseyin DOĞAN, Emin BİLGİN ve M.Mesut ERTÜRK’ü teklif etti. Başka teklif olmadığından, oylamaya geçildi. Yapılan açık oylamada üyelerden Hüseyin DOĞAN, Emin BİLGİN ve M.Mesut ERTÜRK 15’er oy alarak Oy Tasnif Komisyonuna seçildiler.  

Meclis 1. Başkan Vekili seçimine geçildi;

Üyelerden Hüseyin DOĞAN ve Emin BİLGİN Meclis 1. Başkan Vekilliğine, üyelerden Ali ÇELİK’i teklif etti. Başka teklif olmadığından, oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylamada üyelerden Ali ÇELİK 15 oy alarak Meclis 1. Başkan Vekilliğine seçildi. 

Meclis 2. Başkan Vekili seçimine geçildi;

Üyelerden Hüseyin DOĞAN, Emin BİLGİN Meclis 2. Başkan Vekilliğine, üyelerden Ahmet YÜNSEL’i teklif etti, başka teklif olmadığından, oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylamada üyelerden Ahmet YÜNSEL 15 oy alarak Meclis 2. Başkan Vekilliğine seçildi.

Meclis Katipleri seçimine geçildi;

Üyelerden Hüseyin DOĞAN, Kemal KARA, Meclis Katipleri Asil Üyeliklere; üyelerden Emin BİLGİN, Veysel AYIK, Yedek Üyeliklere; Vildan ÇALIŞKAN, Ahmet TAŞKIRAN’ı teklif etti. Başka teklif olmadığından, oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylamada Asil Üyelikler için Üyelerden Emin BİLGİN 15 oy, Veysel AYIK 15 oy; Yedek Üyelikler için Üyelerden Vildan ÇALIŞKAN 15 oy, Ahmet TAŞKIRAN 15 oy, almış olup, Meclis Katipliği Asil Üyeliklerine Emin BİLGİN ve Veysel AYIK, Yedek Üyeliklere Vildan ÇALIŞKAN ve Ahmet TAŞKIRAN seçildiler.
Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesine göre komisyon üyeliklerinin seçimine geçildi. 

İmar Komisyonu Üyelikleri için;

Üyelerden Hüseyin DOĞAN ve Emin BİLGİN İmar Komisyonu Üyeliklerine; üyelerden Ahmet TAŞKIRAN, Veysel AYIK, Leyla YÜKSEL ÇEVİK, Emin ÜNLÜ ve Zekeriya HANCIOĞLU’nu teklif etti. Başka teklif olmadığından, oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylamada üyelerden Ahmet TAŞKIRAN, Veysel AYIK, Leyla YÜKSEL ÇEVİK, Emin ÜNLÜ ve Zekeriya HANCIOĞLU 15’er oy alarak
İmar Komisyonu Üyeliklerine seçildiler.

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelikleri seçimine geçildi;

Üyelerden Hüseyin DOĞAN, Kemal KARA Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine; üyelerden Emin BİLGİN, Leyla YÜKSEL ÇEVİK ve Vildan ÇALIŞKAN’ı teklif etti. Başka teklif olmadığından, oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylamada üyelerden Emin BİLGİN, Leyla YÜKSEL ÇEVİK ve Vildan ÇALIŞKAN 15’er oy alarak Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine seçildiler.
Mimari Proje Uygunluk Denetim Komisyonu Üyelikleri seçimine geçildi;
Üyelerden Emin BİLGİN, Ahmet TAŞKIRAN Mimari Proje Uygunluk Denetim Komisyonu Üyeliklerine; üyelerden Hüseyin DOĞAN, M.Mesut ERTÜRK, M.Fikri KANIVAR, Kemal KARA ve  Mustafa TAŞKOPARAN’ı teklif etti. Başka teklif olmadığından, oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylamada üyelerden Hüseyin DOĞAN 15 oy, M.Mesut ERTÜRK 15 oy, M.Fikri KANIVAR 12 oy, Kemal KARA 15 oy, Mustafa TAŞKOPARAN 15 oy, Veysel AYIK 1 oy almış olup, Hüseyin DOĞAN  M.Mesut ERTÜRK, M.Fikri KANIVAR, Kemal KARA, Mustafa TAŞKOPARAN Mimari Proje Uygunluk Denetim Komisyonu Üyeliklerine seçildiler.

Encümen Üyelikleri seçimine geçildi; 

Üyelerden Veysel AYIK, Ahmet TAŞKIRAN; Encümen Üyeliklerine üyelerden Hüseyin DOĞAN ve Kemal KARA’yı teklif etti.
Üyelerden Erdal DİRİL; Encümen Üyeliklerine üyelerden Hüseyin DOĞAN ve M.Mesut ERTÜRK’ü teklif etti. Başka teklif olmadığından, oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylamada üyelerden Hüseyin DOĞAN 15, Kemal KARA 8 oy ve M.Mesut ERTÜRK 7 oy almış olup, Üyelerden Hüseyin DOĞAN ve Kemal KARA Encümen Üyeliklerine seçildiler.
Mart/2011 ayı meclis toplantısında meclis üyelerinin vermiş olduğu soru önergelerinin cevapları yazılı olarak meclis üyesi Hüseyin DOĞAN’a verilmiştir. Soru önergeleri ve cevapları ek’tedir. 
Seçimler sonucu Meclis ve Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP, üyelere hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

48-GÜNDEM : 2010 Mali yılı gelir gider denetimi raporunun görüşülmesi.

Denetim komisyonu raporunda belirtilen 2010 mali yılı gelir ve giderleri ile ilgili rapor okunarak Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesine göre üyeler bilgilendirildi.

1-GELİRLER          :

Belediyemizin 2010 Mali yılı tahmini gelir bütçesi 23.881.000.-TL dir.
Geçen yıllarda tahakkuk edipte bakiye devreden miktar olan 2.124.998,97.-TL ile birlikte toplam 15.270.267,16.-TL si tahakkuk bütçe tarifelerine ve kanunlar ahkamına uygun şekilde tahsil edilmesine çalışılmıştır.

a) 2010 Mali yılı bütçe geliri olarak;
01 Vergi Gelirleri 2.087.179,17.-TL,
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.449.417,20.-TL,
04 Alınan Bağışlar ve Yardımlar 58.196,35.-TL
05 Diğer Gelirler 6.792.528,85.-TL
06 Sermaye Gelirleri 35.910,00.-TL
Olmak üzere toplam Bütçe Geliri 13.423.231,57.-TL tahsil edilmiştir.
b) 810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabına 57,79.-TL kayıt yapılarak ilgilisine ödeme yapılmıştır.
c) 2010 Mali yılından 2011 mali yılına 1.847.035,59.-TL Gelir tahakkuku devretmiştir.
                                                                                                                                             
2-GİDERLER           :

Belediyemizin 2010 Mali yılı tahmini gider bütçesi 23.081.000.-TL. dir. Yılı içerisinde 339.242,00.-TL bölüm ve maddeler arasında ödenek aktarımı yapılmıştır.

            2010 Mali yılında;
            01 Personel Giderleri 3.922.205,97.-TL,
            02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 697.487,60.-TL,
            03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.590.236,12.-TL,
            04 Faiz Giderleri 122.310,85.-TL,
            05 Cari Transferler 598.325,66.-TL,
            06 Sermaye Giderleri 48.557,00.-TL,

Olmak üzere toplam 11.979.123,20.-TL Bütçe gideri gerçekleşmiştir. Yıl sonunda 11.101.876,80.-TL bütçe ödeneği imha edilmiştir.

3-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI        :

İller Bankasından 2010 Mali yılı bütçesiyle borç alımı yapılmamış, 800.000,00.-TL borç ödemesi öngörülmüştür.
31.12.2010 tarihinde 2010 Mali yılına Belediyemizin banka hesabı 6.617,56.-TL nakit devretmiştir.
Belediyemizin 2010 Mali yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin yukarıda belirtildiği şekilde olduğu anlaşılmıştır.

49- GÜNDEM : Gündemin 4, 5, 6, 7, 8, 9, nolu maddelerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi.
Yapılan müzakereler sonucunda;

4- 14.03.2011 tarih ve 229 sayılı dilekçe ile İlçenin Kurtuluş Mahallesi 786 ada 6 nolu parselin doğusunda ve kuzeyinde istenilen plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
5- İlçenin Yeşilağaç Mahallesi 570 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 137 ada 1 nolu parselde mevzi imar planı yapılmasının görüşülmesi.
6- İlçenin Hacıkara Mahallesi 1097 adada 23.03.2011 tarih ve 310 sayılı dilekçe ile talep edilen plan değişikliğinin görüşülmesi.
7- İlçenin Hacıkara Mahallesi 1328 adada 14.03.2011 tarih ve 219 sayılı dilekçe ile talep edilen plan değişikliğinin görüşülmesi.
8- İlçenin Ayvaşık Mahallesi 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854 adalarda plan değişikliğinin görüşülmesi.
9- Belediyemize ait 942 ada 1 nolu parsel ile 943 ada 3 nolu parselde bulunan hissenin satışının görüşülmesi.
Yukarıda bahsedilen Gündemin 4, 5, 6, 7, 8, 9 nolu Maddelerinin İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
Vaktin gecikmesi nedeniyle gündemdeki konuların 06/04/2011 Çarşamba günü saat 15:00 de Belediye Başkan odasında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Vaktin gecikmesi nedeniyle gündemdeki konuların 06.04.2011 Çarşamba günü saat 15:00 de Belediye Başkan odasında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi

×