Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereğince 2011 Yılı Ağustos ayı toplantısını yapmak üzere üyelerden M.F..

2011-08-30

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereğince 2011 Yılı Ağustos ayı toplantısını yapmak üzere üyelerden M.Fikri KANIVAR, Erdal DİRİL ve Emin ÜNLÜ’nün yokluğunda diğer üyelerin tamamının iştiraki ile 02.08.2011 Salı günü saat 17:00 de Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın Başkanlığında Belediye Başkan odasında toplandı.

NO:

92-   GÜNDEM : İlçemizdeki inşaatların çalışma süreleri ve zamanının belirlenmesi ile ilgili Meclis Üyesi Hüseyin DOĞAN’ın 02.08.2011 tarihli teklifi.

Meclis Üyesi Hüseyin DOĞAN, İlçemizdeki inşaatların çalışma süreleri ve zamanının belirlenmesi ile ilgili aşağıda belirtildiği şekilde teklif verdi.

İlçemizin turistik bir ilçe olmasına rağmen yeni yapılan inşaatlardaki çalışma süreleri ve zamanı belirlenmemiştir. Halkımızın huzuru ve sosyal hayatın korunması adına çalışma saatleri belirlenmesi Cumartesi ve-veya Pazar günleri çalışmaya müsaade edilmemesi gerekmektedir. Meclisimizden bu konuda karar alınmasını ve kurallara uymayanlar için gerekli cezanın belirlenmesini saygılarımla arz ederim. 
                                                                                                                                 Hüseyin DOĞAN
                                                                                                                                     Meclis Üyesi
Yapılan müzakereler sonucunda;
İlçemizdeki inşaatların çalışma süreleri ve zamanının belirlenmesi ile ilgili Meclis Üyesi Hüseyin DOĞAN’ın 02.08.2011 tarihli teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesine göre gündeme alınarak, konunun incelenmek üzere Belediye Meclisinin 03.08.2011 tarihinde yapılacak toplantısında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

93-   GÜNDEM : İlçemizdeki pide fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili Meclis Üyesi Hüseyin DOĞAN’ın 02.08.2011 tarihli teklifi.

Meclis Üyesi Hüseyin DOĞAN, İlçemizdeki pide fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili aşağıda belirtildiği şekilde teklif verdi.

Halkımızdan gelen şikayetler üzerine pide fiyatlarının 2,00.-TL olduğunu öğrendim. Bu fiyat geçen yıl 1,5.-TL iken enflasyon oranlarının çok çok üzerinde olan %35 gibi fahiş bir zam yapılmıştır. Zaten hayat şartlarının zoraldığı şu günlerde bu soruna el atılmasını ve gerekli narhın belediye meclisimiz tarafından belirlenerek konuya müdahale edilmesini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                         Hüseyin DOĞAN
                                                                                                                            Meclis Üyesi
Yapılan müzakereler sonucunda;

İlçemizdeki pide fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili Meclis Üyesi Hüseyin DOĞAN’ın 02.08.2011 tarihli teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesine göre gündeme alınarak, konunun incelenmek üzere Belediye Meclisinin 03.08.2011 tarihinde yapılacak toplantısında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

94-GÜNDEM : İnşaat ruhsatı için başvuranlardan daire başına 1 ağaç ücreti alınması ile ilgili Meclis Üyesi Hüseyin DOĞAN’ın 02.08.2011 tarihli teklifi.

Meclis Üyesi Hüseyin DOĞAN, İnşaat ruhsatı için başvuranlardan daire başına 1 ağaç ücreti alınması ile ilgili aşağıda belirtildiği şekilde teklif verdi.

İlçemizin güzelleşmesi ve kuraklığın önlenmesi adına inşaat ruhsatı için başvuranlardan daire başına bir ağaç ücreti alınmasını,  bu paraların belediyemize ait bir hesapta tutularak ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmasını tüm bu işlemler için mecliste bir karar alınarak belediye gelirleri hesabına dahil edilmesini saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                             Hüseyin DOĞAN
                                                                                                                                Meclis Üyesi
Yapılan müzakereler sonucunda;

İlçemizde İnşaat ruhsatı için başvuranlardan daire başına 1 ağaç ücreti alınması ile ilgili Meclis Üyesi Hüseyin DOĞAN’ın 02.08.2011 tarihli teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesine göre gündeme alınarak, konunun incelenmek üzere Belediye Meclisinin 03.08.2011 tarihinde yapılacak toplantısında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

95-GÜNDEM : İlçenin Ayvaşık Mahallesi 7 ada 12 parselde mülkiyeti Belediyemize ait şadırvanın bulunduğu alanda reklam levhası tesis etmek üzere Beypazarı Doğal Maden Suyu İşletmesi Ltd.Şti. ne muvafakat verilip verilmeyeceği ile ilgili Meclis ve Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın 02.08.2011 tarihli teklifi.

İlçenin Ayvaşık Mahallesi 7 ada 12 parselde mülkiyeti Belediyemize ait şadırvanın bulunduğu alanda reklam levhası tesis etmek üzere Beypazarı Doğal Maden Suyu İşletmesi Ltd.Şti. ne muvafakat verilip verilmeyeceği ile ilgili Meclis ve Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın 02.08.2011 tarihli teklifi

5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesine göre oy birliği ile gündeme alınarak görüşüldü.

Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verilmiştir;

KARAR:

İlçenin Ayvaşık Mahallesi 7 ada 12 parselde mülkiyeti Belediyemize ait şadırvanın bulunduğu alanda reklam levhası tesis etmek üzere Beypazarı Doğal Maden Suyu İşletmesi Ltd.Şti. ne muvafakat verilmesine oy birliği ile karar verildi.

96-GÜNDEM : Kadro iptal ihdas değişikliği hususunun görüşülmesi.

Belediyemizin ihtiyacına binaen münhal bulunan 1 dereceli 1 adet Mühendis kadrosunun 7 dereceli Mühendis kadrosu olarak kadro değişikliğinin yapılması ile ilgili Meclis ve Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın 02.08.2011 tarihli raporu Mecliste görüşüldü;

Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verilmiştir.

KARAR:

Belediyemizin ihtiyacına binaen aşağıda belirtilen kadro değişikliğinin Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre yapılarak, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/l maddesine göre oy birliği ile karar verildi.

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ MEMUR

KALDIRILMAK İSTENEN KADRONUN (MEMUR)

S.NO   UNV.KODU  SINIFI            ÜNVANI                   DERECESİ       ADEDİ      GEREKÇESİ

1-         8500                                    Mühendis                          1                      1           Hizmet Gereği

ALINMAK İSTENEN KADRONUN (MEMUR)

S.NO   UNV.KODU  SINIFI            ÜNVANI                   DERECESİ       ADEDİ     GEREKÇESİ

1-         8500                                    Mühendis                          7                      1        Hizmet Gereği

97-GÜNDEM : S.S.Beypazarı Okul Taşıtları ve Servis Araçları Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin talebinin görüşülmesi.

S.S.Beypazarı Okul Taşıtları ve Servis Araçları Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin talebi ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdür Vekili Mehmet SAKARYA’nın 27.06.2011 tarihli raporu Meclise havale edilerek görüşüldü;

S.S.Beypazarı Okul Taşıtları ve Servis Araçları Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin ilçemizde faaliyet gösteren okul servis araçlarına plaka tahdidinin uygulanması talebinde bulunduğunu raporunda belirtmiştir.
Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verilmiştir.

KARAR:

Günden güne gelişmekte olan tarihi ve turistik ilçemizin okul servis araçlarında tahdit uygulaması bulunmadığından karmaşıklığa son vermek, belirli nizam, intizam ve düzen içerisinde hareket etmeleri için 1’den 99 adete kadar BTC plakalı okul servis aracına faaliyette bulunmak üzere izin verilmesine, çalışmayan plakalı araçların plakalarının iptaline, ilk defa BTC plakası alacak araçların yaşının 0-5 (5 dahil) arası olması ve 12 yaşına kadar (12 dahil) çalışmasına müsaade edilmesine, mevcut BTC plakalı araçlarının yaşının 0-12 (12 dahil) arasında olması, 12 yaşından büyük araçların modelinin yükseltilmesi için 6 ay süre verilmesine, 6 ay içerisinde modeli yükseltilmemesi halinde faaliyetinin sona erdirilerek plakasının geri alınmasına oy birliği ile karar verildi.

98-GÜNDEM : İndet İnş.Dekorasyon Tesisat San. ve Tic.Ltd.Şti. nin talebinin görüşülmesi.

İndet İnş.Dekorasyon Tesisat San. ve Tic.Ltd.Şti.nin talebi ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdür Vekili Mehmet SAKARYA’nın 02.08.2011 tarihli raporu Meclise havale edilerek görüşüldü;

İndet İnş.Dekorasyon Tesisat San. ve Tic.Ltd.Şti.nin İlçenin Ayvaşık Mahallesi TOKİ Evleri inşaatında kullanılacak suyun aboneliğinin kotasız olarak kullandırılması talebinde bulunduğunu raporunda belirtmiştir.

Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verilmiştir.

KARAR:

İndet İnş.Dekorasyon Tesisat San. ve Tic.Ltd.Şti.nin TOKİ Evleri inşaatında kotasız olarak su kullanma talebi uygun görülmediğinden reddine oy birliği ile karar verildi.

99-GÜNDEM : Gündemin 4, 5, 6, 7 ve 8. Maddelerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi.

Yapılan müzakereler sonucunda;

4-İlçenin Başağaç Mahallesi 852 ada 14 nolu parselde plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

5-İlçenin Başağaç Mahallesi 1308 ada 1, 2, 3, 4 nolu  parsellerde plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

6-İlçenin Hacıkara Mahallesi 1687 ada 3 nolu parselde plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

7-İlçenin Başağaç Mahallesi 826 ada 1 nolu parselde plan değişikliği yapılmasının görüşülmesi.

8-Eti Soda A.Ş. nin 25.07.2011 tarih ve 883 sayılı dilekçe ile yapmış olduğu imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

  M.Cengiz ÖZALP
Belediye Başkanı

×