GÜNDEM : Ankara Kalkınma Ajansı “Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında “Gelenekten Geleceğe Beypazarı”..

2011-09-30

GÜNDEM : Ankara Kalkınma Ajansı “Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında “Gelenekten Geleceğe Beypazarı” isimli projede Belediyemizin yer alması hususunun görüşülmesi. Ankara Kalkınma Ajansı “Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında “Gelenekten Geleceğe Beypazarı” isimli projede Belediyemizin yer alması hususu ile ilgili Meclis ve Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın 06.09.2011 tarihli teklifi 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. Maddesine göre oy birliği ile gündeme alınarak görüşüldü; Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verilmiştir

KARAR:
            Ankara Kalkınma Ajansı, “Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında Beypazarı Ticaret Odası Başkanlığı tarafından sunulacak olan “Gelenekten Geleceğe Beypazarı” isimli projede; proje ortağı olarak Beypazarı Kaymakamlığı, Beypazarı Belediye Başkanlığının yer alacağı ve bu doğrultuda Belediyemizi temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın yetkili kılınmasına,
            Beypazarı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin, Belediyemiz, Doğa Derneği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında hazırladığı “Beypazarı Potansiyelini Harekete Geçiriyor” adlı projede Belediyemize temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Belediye Başkanı Mehmet Cengiz ÖZALP’ın yetkili kılınmasına,
            Belediyemiz adına Beypazarı Kaymakamlığı, Beypazarı Kültürünü ve Turizmini Geliştirme Koruma ve Yaşatma Derneği ortaklığıyla hazırlanan “Beypazarı’nda Butik Otelciliğin Temelleri Atılıyor” adlı projede belediyemiz adına temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Belediye Başkanı Mehmet Cengiz ÖZALP’ın yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
Ayrıca Beytepe Mahallesi 351 ada 3 nolu Belediyemize ait parselin bu proje kapsamında kullanılması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre tahsis edilmesine oy birliği ile karar verildi

×