GÜNDEM : İlçenin Başağaç Mahallesi 1904 ada 1 nolu parselde bulunan belediyemize ait hissenin satışının görüşülmesi. İlçenin Başağaç Mahalle..

2011-10-30

GÜNDEM : İlçenin Başağaç Mahallesi 1904 ada 1 nolu parselde bulunan belediyemize ait hissenin satışının görüşülmesi. İlçenin Başağaç Mahallesi 1904 ada 1 nolu parselde bulunan belediyemize ait hissenin satışı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdür V. Mücahit BAŞIBÜYÜK’ün 04.10.2011 tarihli raporu Meclise havale edilerek görüşüldü; Mehmet ÜNLÜ’nün 22.09.2011 tarih ve 1039 sayılı dilekçesi ile İlçenin Başağaç Mahallesi 1904 ada 1 nolu parselde bulunan belediyemize ait hisseyi satın alma talebinde bulunduğunu, talebinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre görüşülmesini raporunda belirtmiştir. Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verilmiştir

KARAR:

İmar Komisyonunun olumlu görüşü üzerine, İlçenin Başağaç Mahallesi 1904 ada 1 nolu parselde bulunan belediyemize ait 263 M2 lik hisse ile Başağaç Mahallesi 1313 ada 2 nolu parselde bulunan Mehmet ÜNLÜ’ye ait 266 M2 lik hissenin takası için Encümene yetki verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre oy birliği ile karar verildi.

 

×