GÜNDEM : İlçenin Hacıkara Mahallesi 655 ada 23 nolu parsel Belediyemize ait olup, satışının görüşülmesi. İlçenin Hacıkara Mahallesi 655 ada ..

2012-03-30

GÜNDEM : İlçenin Hacıkara Mahallesi 655 ada 23 nolu parsel Belediyemize ait olup, satışının görüşülmesi. İlçenin Hacıkara Mahallesi 655 ada 23 nolu 11 M2 lik Belediyemize ait parselin satışı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdür V. Mücahit BAŞIBÜYÜK’ün 01/03/2012 tarihli raporu Meclise havale edilerek görüşüldü; İsmet ŞİMŞEK’in 24.02.2012 tarih ve 304 sayılı dilekçesi ile İlçenin Hacıkara Mahallesi 655 ada 23 nolu 11 M2 lik Belediyemize ait parseli satın alma talebinde bulunduğunu, talebinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre görüşülmesini raporunda belirtmiştir Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verildi

KARAR:
İmar Komisyonunun olumlu görüşü üzerine, İlçenin Hacıkara Mahallesi 655 ada 23 nolu 11 M2 lik Belediyemize ait parselin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre satışının yapılmasına ve bu konuda Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi

×