GÜNDEM : Belediye Meclisinin 02.02.2012 tarih ve 2012/3.28 sayılı şehiriçi yolcu taşıma öğrenci tarifeleri ile ilgili kararının görüşülmesi...

2012-03-30

GÜNDEM : Belediye Meclisinin 02.02.2012 tarih ve 2012/3.28 sayılı şehiriçi yolcu taşıma öğrenci tarifeleri ile ilgili kararının görüşülmesi. Belediye Meclisinin 02.02.2012 tarih ve 2012/3.28 sayılı şehiriçi yolcu taşıma öğrenci tarifeleri konulu kararının görüşülmesi ile ilgili Meclis Üyesi Kemal KARA’nın 01.03.2012 tarihli raporu Meclise havale edilerek görüşüldü; Belediye Meclisinin 02.02.2012 tarih ve 2012/3.28 sayılı şehiriçi yolcu taşıma öğrenci tarifeleri ile ilgili kararının görüşülmesini raporunda belirtmiştir. Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verildi.

KARAR:
Belediye Meclisinin 02.02.2012 tarih ve 2012/3.28 sayılı kararının iptal edilmesine oy birliği ile karar verildi
 

×