GÜNDEM : Kadro iptal ihdas değişikliklerinin görüşülmesi. Kadro iptal ihdas değişiklikleri ile ilgili Meclis ve Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZ..

2012-03-30

GÜNDEM : Kadro iptal ihdas değişikliklerinin görüşülmesi. Kadro iptal ihdas değişiklikleri ile ilgili Meclis ve Belediye Başkanı M.Cengiz ÖZALP’ın 01.03.2012 tarihli raporu Mecliste görüşüldü; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe istinaden kadro iptal ihdas değişikliklerinin yapılması hususunu raporunda belirtmiştir. Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verildi

KARAR:
  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe istinaden kadro iptal ihdas değişikliklerinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

DOLU KADRO DEĞİŞİKLİKLERİ  MEMUR
KALDIRILMAK İSTENEN KADROLARIN (MEMUR)
S.NO  UNV.KODU SINIFI  ÜNVANI  DERECESİ   ADEDİ
1- 8505 T.H. Mimar    3  1
2- 8500 T.H. Mühendis   4  1
3- 7825 G.İ.H. Veri Hazırlama Kontrol İşl. 6  1
4- 9950 G.İ.H. Zabıta Memuru  6  1
5- 9950 G.İ.H. Zabıta Memuru  6  1
6- 87520 T.H. Tekniker   2  1
7- 9447 G.İ.H. İtfaiye Eri   8  1
8- 9447 G.İ.H. İtfaiye Eri   8  1

ALINMAK İSTENEN KADRONUN (MEMUR)
S.NO UNV.       SINIFI   ÜNVANI          DRC. ADEDİ  GEREKÇESİ
1- 8505 T.H. Mimar    1 1 Yönetmelik a ve d göre  
2- 8500 T.H. Mühendis    1 1 Yönetmelik a ve d göre 
3- 7825 G.İ.H Veri Hazırlama Kontrol İşl. 5 1 Yönetmelik a ve d göre 
4- 9950 G.İ.H Zabıta Memuru  5 1 Yönetmelik a ve d göre 
5- 9950 G.İ.H Zabıta Memuru  5 1 Yönetmelik a ve d göre 
6- 8750 T.H. Tekniker   1 1 Yönetmelik a ve d göre 
7- 9447 G.İ.H İtfaiye Eri   7 1 Yönetmelik a ve d göre 
8- 9447 G.İ.H İtfaiye Eri   7 1 Yönetmelik a ve d göre
KARAR:
  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe istinaden kadro iptal ihdas değişikliklerinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

DOLU KADRO DEĞİŞİKLİKLERİ  MEMUR
KALDIRILMAK İSTENEN KADROLARIN (MEMUR)
S.NO  UNV.KODU SINIFI  ÜNVANI  DERECESİ   ADEDİ
1- 8505 T.H. Mimar    3  1
2- 8500 T.H. Mühendis   4  1
3- 7825 G.İ.H. Veri Hazırlama Kontrol İşl. 6  1
4- 9950 G.İ.H. Zabıta Memuru  6  1
5- 9950 G.İ.H. Zabıta Memuru  6  1
6- 87520 T.H. Tekniker   2  1
7- 9447 G.İ.H. İtfaiye Eri   8  1
8- 9447 G.İ.H. İtfaiye Eri   8  1

ALINMAK İSTENEN KADRONUN (MEMUR)
S.NO UNV.       SINIFI   ÜNVANI          DRC. ADEDİ  GEREKÇESİ
1- 8505 T.H. Mimar    1 1 Yönetmelik a ve d göre  
2- 8500 T.H. Mühendis    1 1 Yönetmelik a ve d göre 
3- 7825 G.İ.H Veri Hazırlama Kontrol İşl. 5 1 Yönetmelik a ve d göre 
4- 9950 G.İ.H Zabıta Memuru  5 1 Yönetmelik a ve d göre 
5- 9950 G.İ.H Zabıta Memuru  5 1 Yönetmelik a ve d göre 
6- 8750 T.H. Tekniker   1 1 Yönetmelik a ve d göre 
7- 9447 G.İ.H İtfaiye Eri   7 1 Yönetmelik a ve d göre 
8- 9447 G.İ.H İtfaiye Eri   7 1 Yönetmelik a ve d göre

×