GÜNDEM : Gündemin 6. Maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maddelerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi. Yapıla..

2012-03-30

GÜNDEM : Gündemin 6. Maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maddelerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi. Yapılan müzakereler sonucunda; 6-İlçenin Hacıkara Mahallesinde imar planında Pazar Yeri olarak ayrılmış alan üzerinde yapılacak olan Kapalı Pazar Yeri için ek bütçe yapılması hususunun görüşülmesi. 7-İlçenin Başağaç Mahallesi 1314 ada 1 nolu parselde imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi. 8-Belediyemizin mücavir alan sınırları içinde Dibecik Köyü 1764 nolu parselde plan değişikliği talebinin görüşülmesi. 9-İlçenin Hacıkara Mahallesi 681 ada 11, 12 ve 13 nolu parsellerde plan değişikliği talebinin görüşülmesi. 10-İlçenin Ayvaşık Mahallesinde Belediyemize ait 948 ada 3 nolu parselin plan değişikliğinin görüşülmesi. 11-Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. nin trafo yeri talebinin görüşülmesi. 12-İlçenin Ayvaşık Mahallesi 963 ada 4 nolu parsel ile ilgili alınan 02.06.2011 tarih ve 2011/13.70 sayılı kararının değişikliğinin görüşülmesi. 13-İlçenin Hacıkara Mahallesi 555 ada 23 nolu parsel Belediyemize ait olup, satışının görüşülmesi. Gündem maddesinde İlçenin Hacıkara Mahallesi 655 ada yazılması gerekirken sehven 555 ada yazılmış olup, gündem maddesinin İlçenin Hacıkara Mahallesi 655 ada 23 nolu parsel Belediyemize ait olup, satışının görüşülmesi şeklinde düzeltilmesine. 14-İmar Planında KOP ve DOP’dan oluşan alanların yapılaşma şartlarının belirlenmesi için plan değişikliğinin yapılmasının görüşülmesi. Yukarıda bahsedilen Gündemin 6. Maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maddelerinin İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. Vaktin gecikmesi nedeniyle gündemdeki konuların 02.03.2012 Cuma günü saat 15:00 de Belediye Başkan odasında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi

×