GÜNDEM : İlçenin Hacıkara Mahallesi 681 ada 11, 12 ve 13 nolu parsellerde plan değişikliği talebinin görüşülmesi. İlçenin Hacıkara Mahallesi..

2012-03-30

GÜNDEM : İlçenin Hacıkara Mahallesi 681 ada 11, 12 ve 13 nolu parsellerde plan değişikliği talebinin görüşülmesi. İlçenin Hacıkara Mahallesi 681 ada 11, 12 ve 13 nolu parsellerde plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdür V. Mücahit BAŞIBÜYÜK’ün 01.03.2012 tarihli raporu Meclise havale edilerek görüşüldü; Mustafa TAŞKOPARAN, 15.01.2012 tarih ve 264 sayılı dilekçe ile İlçenin Hacıkara Mahallesi 681 ada 11, 12, 13 nolu parsellerin imar planında ayrık nizam 5 katlı TAKS: 0.35, KAKS: 1.75 yoğunluklu konut adası olduğu, imar planındaki gösterim şeklinin E= 1.75 ve Hmax=15.50 m olarak değiştirilmesi talebinde bulunduğunu, talebinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/c maddesine göre görüşülmesini raporunda belirtmiştir. Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verildi.

KARAR:
İmar Komisyonunun olumlu görüşü üzerine, İlçenin Hacıkara Mahallesi 681 ada 11, 12 ve 13 nolu parsellerin imar planındaki gösterim şeklinin E=1.75 ve Hmax=15.50 m. olarak değiştirilmesine.
Yapılan bu değişikliğin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddelerine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi
 

×