Nevzat GÖÇMEN dilekçe ile İlçenin Gazipaşa Mahallesi 1464 ada 2 nolu parsel ve 1465 ada 1 nolu Belediyemize ait parselleri satın alma talebi..

2012-03-30

Nevzat GÖÇMEN dilekçe ile İlçenin Gazipaşa Mahallesi 1464 ada 2 nolu parsel ve 1465 ada 1 nolu Belediyemize ait parselleri satın alma talebinde bulunduğunu, Belediye Meclisinin 02.02.2011 tarih ve 2011/4.20 sayılı kararı ile satışı için encümene yetki verildiğini söz konusu parsellerin satışının yapılıp yapılmayacağı hususun görüşülmesini raporunda belirtmiştir

İlçenin Gazipaşa Mahallesi 1464 ada 2 ve 1465 ada 1 nolu parsellerin Belediyemize ait projelerde kullanılması düşünüldüğünden, satışının yapılmamasına

×