GÜNDEM : Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde Dibecik Köyü 180 nolu parselin mevzi imar planı talebinin görüşülmesi

2013-06-05

GÜNDEM : Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde Dibecik Köyü 180 nolu parselin mevzi imar planı talebinin görüşülmesi

Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde Dibecik Köyü 180 nolu parselin mevzi imar planı talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdür V. Mücahit BAŞIBÜYÜK’ün  04.06.2013 tarihli raporu Meclise havale edilerek görüşüldü;

            Derin Çevre Teknolojileri Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri San. ve Tic.Ltd.Şti.’nin  12.04.2011 tarih ve 868  sayılı dilekçe ile Belediyemizin mücavir alan sınırları içerisinde Dibecik Köyü Sipahioğlu Çiftliği mevkisinde 180 nolu parsele Biyogaz Elektrik Üretim Tesisi kurulması için mevzi imar planı yapılması talebinde bulunduğunu ve söz konusu parsele imar planı yapılmasında sakınca olmadığına dair kurumlardan uygun görüşler alındığını, talebin 5393 sayılı Belediye kanununun 18/c  maddesine  göre görüşülerek karara bağlanmasını raporunda belirtmiştir.

Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verildi;

 

KARAR:

            İmar Komisyonunun bu konuda olumlu görüşü bulunmakta olup, Derin Çevre Teknolojileri Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri San. ve Tic.Ltd.Şti. 12.04.2011 tarih ve 868  sayılı dilekçe ile Belediyemizin mücavir alan sınırları içerisinde Dibecik Köyü Sipahioğlu Çiftliği mevkisinde 180 nolu parsele Biyogaz Elektrik Üretim Tesisi kurulması için mevzi imar planı yapılması talebinde bulunmuştur. Söz konusu parsele imar planı yapılmasında sakınca olmadığına dair kurumlardan uygun görüşler alınmış olduğundan, E=1.00 yoğunluklu Hmax=Serbest olan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak Mevzi İmar Planının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

                Yapılan bu değişikliğin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/c maddelerine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi

×