GÜNDEM : Belediyemizin mücavir alan sınırları içerisinde Kuyucak Köyü 101 nolu parselde tavuk kümesi yapılması talebinin görüşülmesi..

2013-06-05

GÜNDEM : Belediyemizin mücavir alan sınırları içerisinde Kuyucak Köyü 101 nolu parselde tavuk kümesi yapılması talebinin görüşülmesi

Belediyemizin mücavir alan sınırları içerisinde Kuyucak Köyü 101 nolu parselde tavuk kümesi yapılması talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdür V. Mücahit BAŞIBÜYÜK’ün 04.06.2013 tarihli raporu Meclise havale edilerek görüşüldü;

            Sıtkı ERDOĞAN’ın 13/05/2013 tarih ve 709 sayılı dilekçesi ile Belediyemizin mücavir alan sınırları içerisinde Kuyucak Köyü 101 nolu parsele kümes yapmak istediğini fakat Belediye Meclisinin mücavir alan sınırları dışında kümes yapılması kararı olduğundan söz konusu kararın yeniden görüşülmesini ve tarafına kümes yapma izini verilmesi talebinde bulunduğunu ve talebinin 5393 sayılı Belediye Kanununa  göre görüşülerek karara bağlanmasını  raporunda belirtmiştir.

Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verildi;

 

KARAR:

                Sıtkı ERDOĞAN’ın 13/05/2013 tarih ve 709 sayılı dilekçesi ile Belediyemizin mücavir alan sınırları içerisinde Kuyucak Köyü 101 nolu parsele kümes yapma talebinin sonraki meclis toplantılarında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi

×