GÜNDEM : İlçenin Hacıkara Mahallesi 1648 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parsellerde imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi

2013-06-05

GÜNDEM : İlçenin Hacıkara Mahallesi 1648 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parsellerde imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi

İlçenin Hacıkara Mahallesi 1648 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parsellerde imar planı değişikliği talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdür V. Mücahit BAŞIBÜYÜK’ün 04.06.2013 tarihli raporu Meclise havale edilerek görüşüldü;

            Nurettin AYIK’ın dilekçesi ile İlçenin Hacıkara Mahallesi 1648 ada  1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller imar planında ayrık nizam 3 katlı 0,30 taban yoğunluklu konut alanı olarak imar planında ayrıldığı, yoğunluğun sabit kalması şartı ile 3 kat yerine Hmax=15.50 metre yüksekli konut alanı olarak plan değişikliği yapılması talebinde bulunduğunu söz konusu talebin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/c  maddesine  göre görüşülerek karara bağlanmasını raporunda belirtmiştir.

            Yapılan müzakereler sonucunda, aşağıda belirtildiği şekilde karar verildi;

 

KARAR:

            İmar Komisyonunun bu konuda olumlu görüşü bulunmakta olup, İlçenin Hacıkara Mahallesi 1648 ada  1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller imar planında ayrık nizam 3 katlı 0,30 taban yoğunluklu konut alanı olarak imar planında ayrıldığı, yoğunluğun sabit kalması ve adadaki tüm parsellerin birleştirilerek inşaat yapılması şartı ile 3 kat yerine Hmax=15.50 metre yüksekli konut alanı olarak plan değişikliği yapılması oy birliği ile karar verildi.

                Yapılan bu değişikliğin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/c maddelerine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi

×