63- Beypazarı Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 11/04/2014 tarih ve 218 sayılı tahsis talebinin görüşülmesi.

2014-05-05

63- Beypazarı Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 11/04/2014 tarih ve 218 sayılı tahsis talebinin görüşülmesi.

 

Bayındırlık ve İmar Komisyonunun görüşü üzerine, Belediyemizin Ayvaşık Mahallesi Oğuzkent mevkisinde 942 ada 1 parsel üzerinde bulunan eski kalıp fabrikası içerisindeki dükkanlardan arka sırada ortadaki dükkanın 5 yıllığına tahsisinin yapılmasına, amacı dışında kullanılması veya boş ve atıl bırakılması durumunda tahsisin derhal iptal edilmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre oy birliği ile karar verildi. 

×