64-Beypazarı İçecek Pazarlama, Dağıtım Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’nin Ayvaşık Mahallesi 1131 ada 20, 22, 24 nolu parsellerde bulunan Belediye..

2014-05-05

64-Beypazarı İçecek Pazarlama, Dağıtım Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’nin Ayvaşık Mahallesi 1131 ada 20, 22, 24 nolu parsellerde bulunan Belediyemize ait hisseleri satın alma talebinin görüşülmesi.

 

Bayındırlık ve İmar Komisyonunun görüşü üzerine, belediyemize ait İlçenin Ayvaşık Mahallesi 1131 ada 20 nolu parseldeki 14,37 m2’lik hissenin, 1131 ada 22 nolu parseldeki 14,38 m2’lik hissenin, 1131 ada 24 nolu parseldeki 14,37 m2’lik hissenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre satışının yapılmasına ve bu konuda Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.


 

×