70- İlçenin Ayvaşık Mahallesi 1288 ada 13 nolu parselde bulunan Belediyemize ait hissenin satışının görüşülmesi.

2014-05-05

70- İlçenin Ayvaşık Mahallesi 1288 ada 13 nolu parselde bulunan Belediyemize ait hissenin satışının görüşülmesi.

 

Bayındırlık ve İmar Komisyonunun görüşü üzerine, İlçenin Ayvaşık Mahallesi 1288 ada 13 nolu parselde bulunan belediyemize ait 40 m2’lik hissenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre satışının yapılmasına ve bu konuda Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 

×