154 - BELEDİYEMİZ ÖZEL VE DEVLET BANKALARINDAN KREDİ KULLANABİLMESİ HUSUSUNUN GÖRÜŞÜLMESİ.

2014-08-05

154 - BELEDİYEMİZ ÖZEL VE DEVLET BANKALARINDAN KREDİ KULLANABİLMESİ HUSUSUNUN GÖRÜŞÜLMESİ.

Belediyemizin, “5393 sayılı Kanunun 68. Maddesi gereğince, “Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla belirtilen usul ve esaslara göre borçlanma yapabilir” hükmüne göre, 2.250.000.- (İkimilyonikiyüzellibin) TL nin İller Bankası, Devlet ve Özel Bankalardan Belediye Kanununun 68. Maddesi gereğince borçlanma yapılması oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×