193 KADRO DERECE DEĞİŞİKLİĞİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

2014-10-01

193 KADRO DERECE DEĞİŞİKLİĞİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

 Belediyemizde münhal bulunan 4. dereceli boş Fen İşleri Müdürü kadrosunun 1.dereceli olarak ihdas edilmesi (derece değişikliği) ve hazırlanan ekli cetvelin onaylanması yönündeki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×